Flashmob tango

Schedule time: 18:00

01/05/2018 - 02/05/2018

Tango flashmob on Lungorio
Access typeFree entry