Flashmob tango

Schedule time: 18:00

01.05.2018 - 02.05.2018

Tango flashmob on Lungorio
Access typeFree entry